Detail referencie

Výsledky

Pre spoločnosť Stawi sme dodali LED priemyselné svietidlá rady GP pre nasvietenie výrobných priestorov. Pôvodné indukčné svietidlá s príkonom 200W v počte 150ks, ktoré už svojou životnosťou stratili požadovanú intenzitu osvetlenia, sme nahradili svietidlom rady GP. Celý návrh bol podložený technicko-svetelným výpočtom a z výsledku prepočtu luxov bolo jasné, že je ideálne použiť svietidlá GP150W, ktoré majú o 50W nižšiu spotrebu oproti pôvodným. V daných priestoroch sme dosiahli normou požadované osvetlenie, a tým zabezpečili optimálne podmienky a komfort pracovníkov pri práci a znížili sme spotrebu elektrickej energie.

Dosiahnutá úspora

26%

Úspora emisií CO2

3.908 kg

Finančná úspora

5 876 € ročne

Návratnosť investície

3 roky

Projektové svietidlá

Napíšte nám

Staňte sa naším ďalším spokojným zákazníkom. Napíšte nám, prípadne nás navštívte. Pri šálke dobrej kávy sa dohodneme na ďalšej spolupráci.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.