Bezplatný audit osvetlenia

Vďaka svetelno-technickej štúdii získate odpovede na otázky, ktoré sa týkajú typu aktuálneho osvetlenia a ich aktuálnej spotreby. Okrem toho sa vám vypočíta potenciál úspor a návratnosť investície. Nielen na tieto otázky, ale na mnoho iných vám zodpovie svetelno-technická štúdia. Vo výsledku štúdie nájdete popis, analýzu a technické zhodnotenie súčasného stavu. Následne sa pripraví návrh na modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, alebo zanechajte kontakt a naši kolegovia sa Vám ozvú.